NEWSY

2 days ago

Efraim Rodziny
Komentarz do Ewangelii na poniedziałek 21.06.2021Mt 7, 1-5Jezus powiedział do swoich uczniów:«Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata».Duchu Święty, gorąca i czuła miłości Ojca i Syna!W łonie Trójcy Świętej jesteś "uprzejmą" miłością Boskich Osób, całą wydaną w porywie wzajemnego oddania się sobie, mocną, łagodną i wolną od skazy samolubnego istnienia dla siebie. Spraw z Twego daru, aby nasza miłość była uprzejma, pragnąca dobra chwały Bozej i dobra wspólnego ludzi godnych miłości i szacunku.Broń nas od wszystkiego, co nieuprzejme, brutalne i twarde, odpychające i poniżające innych, niegrzeczne i nad miarę surowe, groźne dla małych i słabych, lekceważącei pogardliwe.Wychowuj nas, Duchu Święty, w Twojej miłości uprzejmej, czyń nas ludźmi wyzwolonymi od dzikości i przemocy, abyśmy nie siali grozy na ziemi (por. Ps 10,18).Usłysz nas i wysłuchaj, Duchu Święty. ...
View on Facebook

5 days ago

Efraim Rodziny
Komentarz do Ewangelii na piątek 18.06.2021Mt 6, 19-23Jezus powiedział do swoich uczniów:«Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność!»Już jutro zaczyna się nasz wyjazd rekolekcyjny i myślę sobie, że to idealne połączenie by na nowo rozpalić nasze serca na siebie nawzajem. W rodzinach, małżeństwach i wspólnocie. Pandemia dała nam się we znaki także w relacjach jakie ograniczyliśmy, w działaniach, których unikaliśmy ze względów zdrowotnych. Bóg daje nam jednak nadzieję i narzędzia by na nowo stworzyć przestrzeń do działania, w której buduje się nasza relacja z nim w drugim człowieku. ...
View on Facebook

6 days ago

Efraim Rodziny
Już w sobotę widzimy się na Weekend rekolekcyjny "Wzrastać w małżeństwie" 🥳Czekamy i pakujemy się, bo pogoda ma być wakacyjna ☀️🏖Do zobaczenia! 🐚🌊 ...
View on Facebook

7 days ago

Efraim Rodziny
Komentarz do Ewangelii na środę 16.06.2021Mt 6, 1-6. 16-18Jezus powiedział do swoich uczniów:«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».Dziś odnajdujemy w Ewangelii wskazówkę, z jakim sercem modlić się, pościć i dawać jałmużnę. Cichym, pokornym, nie szukającym poklasku... Każdy z tych trzech opisów kończy się identycznie: ,,A Twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda tobie."Nasuwa mi się taka refleksja, że przed ludźmi możemy nakładać maski, stwarzać pozory, starać się wypaść jak najlepiej. Ale nie jest to coś, do czego zaprasza nas Bóg. Jak rozbieżny może być nasz osąd czyjegoś postępowania z rzeczywistą intencją tej osoby... Jakie bogactwo może kryć się w czyimś sercu, o którym nie mamy pojęcia, bo tylko Bóg o nim dziś wie. Nasz Pan dobrze wiedział co mówi, przestrzegając nas przed wydawaniem osądów.Proszę Cię Jezu, pomóż mi nie oceniać i uwalniaj mnie od przywiązania do opinii innych. Dziś powtarzam słowa z Litanii Pokory: ,,Wyzwól mnie Jezu z pragnienia, aby być chwaloną". Ty to spraw we mnie, abym całą chwałę oddawała Tobie, nie przywłaszczając jej dla siebie.Agnieszka ...
View on Facebook

1 week ago

Efraim Rodziny
Komentarz do Ewangelii na poniedziałek 14.06.2021Mt 5, 38-42Jezus powiedział do swoich uczniów:«Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb!” A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie».W dzisiejszej Ewangelii Jezus przypomina by nie odwzajemniać złością złości, wrogością wrogości. Jako człowiek wierzący i przyjmujący Ciało Pana Jezusa w komunii powinno być to dla mnie proste a ileż to razy się sama łapie na tym, jak moje myśli biegną ku zasadzie oko za oko.Ostatnio bardzo mi zależało by się coraz bardziej zmieniać i przełamywać z Bożą pomocą, by ktoś kto na mnie spojrzy z boku pomyślał - rzeczywiście jest coś w niej innego, w jej postępowaniu.Kiedy bliska koleżanka w pracy nakrzyczała na mnie przy innej, pierwszy raz od dawna pomyślałam, że nie gniewam się na nią, że chce by jej było dobrze, że nie będę chodzić i żalić się ani skarżyć. Modlę się za nią i rozumiem, że musiało być jej ciężko skoro to zrobiła. Zostałam po godzinach i pomogłam jej w tym co trzeba było zrobić. Poczułam taką wolność w tym.Pisze o tym bo czuję, że to motto z dzisiejszej Ewangelii choć proste nie jest to z Bożą łaską jest możliwe.Za każdym razem gdy oglądam jakiś film i widzę w nim osobę, która mogłaby po różnych cierpieniach od innych nie okazywać miłości a mimo wszystko to robi jest to dla mnie zachęta.Za każdym razem gdy pochylam się nad dzieckiem, które na mnie krzyczy, nie słucha się, jest to dla mnie zachętą - z mocą Bożą możesz i tak czyń.Panie Jezu chcę czerpać siły od Ciebie, by kochać i wybaczać. Ty cierpiałeś za nas i umarłeś na krzyżu.Marta ...
View on Facebook

2 weeks ago

Efraim Rodziny
Arkadiusz Naruk bardzo dziękujemy za pomoc i zaangażowanie! 💚💛🧡Nie możemy już się doczekać efektów! 🤩#Będziesiędziało #Idzienowe #Rozwój #Przemawianiepubliczne ...
View on Facebook

2 weeks ago

Efraim Rodziny
Ewangelia na piątek 11.06.2021Uroczystość Najświętszego Serca Pana JezusaJ 19, 31-37"Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat - ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem - Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała.Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: "Kość jego nie będzie złamana". I znowu w innym miejscu mówi Pismo: "Będą patrzeć na Tego, którego przebili."Dziś obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Myślę, że nie potrzeba wiele mówić, ale warto pomodlić się tą pieśnią i zastanowić się jakie jest moje serce, które chcę ofiarować temu, co sługą się stał?"Twa miłość mnie odmieniła, Z miłości niosłeś krzyż.Co mogę Tobie dać,Gdy puste ręce mam?"Wykonanie: Zespół Dobre Gronoyoutu.be/k0gqzVtVMHM Obraz: Przemek Wysogląd SJwww.instagram.com/przemowysoglad/ ...
View on Facebook

2 weeks ago

Efraim Rodziny
Komentarz do Ewangelii na środę 09.06.2021Mk 5, 17-19Jezus powiedział do swoich uczniów:«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».Dziś w Ewangelii Jezus jest bardzo precyzyjny: "Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni." Słowo Boże jest stałe, dane raz nie traci znaczenia, nie ma terminu ważności...Czasem czytając Pismo Święte, sama wybieram co chciałabym przeczytać, słyszę to co chciałabym usłyszeć. Szukam pocieszenia, omijam stawiane wymagania. Szukam tego co zrozumiałe, obchodzę fragmenty zbyt trudne, myślę że nie umiem im sprostać. Czasem pertraktuje z Bogiem - chciałabym żeby może dziś słowa o miłości do tych którzy mnie ranią nie były prawdziwe, w tej wyjątkowej mojej sytuacji nie były do mnie. Chciałabym żeby prawo nie było tak radykalne, wymagania wysokie. Niech dotyczą może moich czynów, ale niekoniecznie moich myśli, czy serca, może dziś możnaby je trochę zmienić.... Dziś Jezus mi także przypomina że każde Słowo jest ważne, każde Słowo ma znaczenie, ma znaczenie każde zdanie, litera i kreska. U Boga nie ma przypadków! Ale to Słowo ma znaczenie w Nim, przez Niego i z Nim. Mam czytać i wsłuchiwać się w Jego serce. Prosić o Ducha Świętego, i pojmować nie moim rozumem ale opierać się na Bożym świetle. Panie, daj mi z uwagą słuchać Twoje Słowo, nie pomijając żadnego. Nie zmieniać treści, nie ustawiać pod siebie, ale polegać na Tobie, wierząc że w Twoim każdym słowie JEST życie. Czasem w tym właśnie którego nie rozumiem lub nie chce. Daj mi przylgnąć do Twojego Słowa, szukać w Słowie obietnicy i prawdy, która ma ostatecznie wypełnienie w Jezusie Chrystusie. Amen.Justyna ...
View on Facebook

2 weeks ago

Efraim Rodziny
Komentarz do Ewangelii na poniedziałek 07.06.2021Mk 5, 1-12Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:💚 Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.💚 Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.💚 Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.💚 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.💚 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.💚 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.💚 Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.💚 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.💚 Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.Nasze dzieci są dziećmi obietnicy. Szczególnie Synek. Jak już coś obiecam, nawet mimochodem to wierzy, ufa że się spełni, bardzo mu zależy i nigdy nie zapomina. Nawet w nocy sobie przypomni...obietnica to obietnica. Dzisiaj w Ewangelii czytam obietnice błogosławieństwa, szczęścia. Okazuje się, że niewiele we mnie podobieństwa do małego dziecka. Ostatni dlugi czas był dla mnie czasem smutku, a ja zamiast żyć obietnicą po raz kolejny się w nim zamknęłam. Dzisiaj bardzo pragnę żyć tą obietnica, i dla Twojej obietnicy stawać się taka jak w Ewangelii. Potrzebuje Twojej Panie pomocy. Proszę też za nasze dzieci, aby nie utraciły dziecięcego zaufania, oczekiwania z zapalem na spełnienie Twoich obietnic. Amen.Justyna💚💚 ...
View on Facebook

3 weeks ago

Efraim Rodziny
Komentarz do Ewangelii na piątek 04.06.2021Mk 12, 35-37Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: «Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego:„Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje”.Sam Dawid nazywa Go Panem, jakże więc jest tylko jego synem?» A liczny tłum chętnie Go słuchał.Jezus nie pasował faryzeuszom do ich obrazu Zbawiciela. Nie mieścił się w ramach jakie mu postawili w swoich sercach. A Ty? Umiesz przyjąć Mesjasza takim jakim jest? Czy także masz swoje wymagania i oczekiwania wobec tego jak powinien się zachowywać, mówić czy działać w twoim życiu? ...
View on Facebook

3 weeks ago

Efraim Rodziny
Komentarz do Ewangelii na środę 02.06.2021Mk 12, 18-27Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu”.Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając, nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa; tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę».Jezus im rzekł: «Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że zmartwychwstaną, to czy nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: „Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba”? Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie».Bóg, dawca życia, jest Bogiem żywych, czyli nas. Jak odpowiadamy na to zaproszenie? Czy jesteśmy wdzięczni za nasze życie? Czy jednak chcielibyśmy by wyglądało ono inaczej, może tak jak kogoś innego?Czy nasza relacja z nim jest żywa? Czy staramy się ją w ogóle budować poprzez modlitwę, sakramenty, życie wg prawd wiary?A może dawno sobie odpuściliśmy, bo nam się nie chce, bo to za trudne, bo wolimy inaczej spędzić czas?Myślę, że warto zadać sobie dziś to pytanie - gdzie ja w swoim życiu widzę Boga żywego? 🙂 Monika ...
View on Facebook

3 weeks ago

Efraim Rodziny
Komentarz do Ewangelii na poniedziałek 31.05.2021👸 Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 👼🏻Łk 1, 39-57"W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała:«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».Wtedy rzekła Maryja:«Wielbi dusza moja Panai raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będąwszystkie pokolenia,gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,a Jego imię jest święte.Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenienad tymi, którzy się Go boją.Okazał moc swego ramienia,rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.Strącił władców z tronu,a wywyższył pokornych.Głodnych nasycił dobrami,a bogatych z niczym odprawił.Ujął się za swoim sługą, Izraelem,pomny na swe miłosierdzie.Jak obiecał naszym ojcom,Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu."Spotkanie serca Maryi z Archaniołem w izdebce w Nazarecie podczas którego dokonał się jej osobisty akt zawierzenia Bogu owocuje. Zadziwia mnie, że Maryja, o której nie czytamy na kartach Pisma Świętego, aby czyniła znaki i cuda w imię Jezusa, ale która towarzyszyła swoim domownikom a następnie uczniom swojego Syna w codziennych czynnościach zapewne opiekując się nimi, gotując, sprzątając.. jest dziś nazywana m.in. Matką Miłosierdzia, Matką Kościoła, Królową Aniołów, Gwiazdą Nowej Ewangelizacji. Jej Miłość do Boga owocuje do dziś, jej zawierzenie daje nam Zbawiciela, jej postawa uczy mnie, że pierwsze to pozwolić Bogu działać i kochać Go. Wtedy każde spotkanie może stać się poruszeniem serca tak jak porusza się w łonie Elżbiety mały Jan Chrzciciel. I nawet nikt inny tego nie musi widzieć ani odczuwać, może dokonywać się to w cichości, w sercu, w miejscu, które widzi tylko Bóg. Jest to spotkanie prawdziwe, niosące życie, wypełniające całego człowieka, nasycające duszę. Spotkanie, z którego rodzi się modlitwa uwielbienia. Maryjo, proszę, abyś spotkała się dziś z nami tak jak spotkałaś się z Elżbietą. Bardzo Ciebie potrzebujemy. Wojtek ...
View on Facebook

3 weeks ago

Efraim Rodziny
Rekolekcje "wzrastać w małżeństwie", zapraszamy 🔥🔥🔥Zapisy do końca maja pod tym linkiem ⬇️⬇️⬇️forms.gle/3YATXoDU8QVL6FY37 ...
View on Facebook

4 weeks ago

Efraim Rodziny
Komentarz do Ewangelii na piątek 28.05.2021Mk 11, 11-25Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z Dwunastoma do Betanii.Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. A widząc z daleka figowiec, okryty liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz podszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: «Niechaj już nikt nigdy nie je z ciebie owocu!» A słyszeli to Jego uczniowie.I przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi; nie pozwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię. Potem nauczał ich, mówiąc: «Czyż nie jest napisane: Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów? Lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców».Kiedy doszło to do arcykapłanów i uczonych w Piśmie, szukali sposobu, jak by Go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed Nim, gdyż cały tłum był zachwycony Jego nauką.Gdy zaś wieczór zapadł, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli figowiec uschły od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do Niego: «Rabbi, patrz, figowiec, który przekląłeś, usechł».Jezus im odpowiedział: «Miejcie wiarę w Boga! Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: Podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze».W dzisiejszej Ewangelii Jezus pokazuje, jak wyglądałoby nasze życie bez jego miłości. Gdyby Jezus zachowywał się jak zły, zniecierpliwiony człowiek mógłby z łatwością skrzywdzić innych. Ile razy mi się zdarza reagować ze złością, gdy mam zły dzień a ktoś nie spełnił moich oczekiwań, nie zrobił czegoś w czasie w jakim chciałam lub z wymaganą przeze mnie dokładnością…Drzewo figowe to znak jak może działać zło w naszym życiu – zabiera życie.Całe szczęście Bóg przychodzi do nas ze swoim miłosierdziem. Poczeka, gdy jeszcze potrzebuję czasu by urosnąć i zakwitnąć. Cierpliwie uczy i buduje mnie. Jezus kocha mnie taką jaka jestem i cierpliwie czeka aż przyniosę owoc. Boże dawaj mi codziennie tą wiarę by wiedzieć, że jesteś miłosierny i dajesz mi czas i wolność w tym jak szybko i często owocuję. Amen ...
View on Facebook

4 weeks ago

Efraim Rodziny
W tym dniu chcemy podziękować naszemu duszpasterzowi Jarek Kuffel za godziny rozmów, spotkań, spowiedzi, hektolitry wypitej wspólnie herbaty i wsparcia jakie od niego dostajemy każdego dnia. 💚💛Dziś obchodzimy święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.Prosimy, pomódlmy się o uświęcenie kapłanów, o nowe i święte powołania kapłańskie. Pamiętajmy w modlitwie o kapłanach, których Pan Bóg postawił na drodze naszego życia. ...
View on Facebook

4 weeks ago

Efraim Rodziny
Komentarz do Ewangelii na środę 24.05.2021Mk 10, 32-45Uczniowie byli w drodze, zdążając do Jerozolimy. Jezus wyprzedzał ich, tak że się dziwili; ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu Dwunastu i zaczął mówić im o tym, co miało Go spotkać:«Oto idziemy do Jerozolimy. A tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją, a po trzech dniach zmartwychwstanie».Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy».On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?»Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?»Odpowiedzieli Mu: «Możemy».Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane».Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».Dziś w Ewangelii Jezus dokładnie mówi: Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją….Jakub i Jan niby słuchają, ale wybiórczo, słyszą tylko to co chcą, i co są w stanie usłyszeć skupieni na sobie. Patrzą na to co czeka Jezusa przez pryzmat swoich wyobrażeń, niby słuchają ale „swoje wiedzą”. Skoncentrowani na zaszczytach, chcą pominąć cierpienie, ból, ofiarę, służbę. Być jedynie przy Jezusie zwycięskim. Jakiemu Jezusowi ja chcę towarzyszyć? Koło którego chcę stać, siedzieć, trwać? Wstyd mi, bo czasem patrzę na człowieka, którego spotykam tak wybiórczo, jak Jakub i Jan na Jezusa. Zauważam czyjś dostatek, nie chcę jednak widzieć cierpienia i bólu. Czy umiem, czy w ogóle chcę zauważyć to, że poza tym, że komuś się coś świetnie układa przeżywa również: strach, niepewność, niepowodzenie. Walczy, ciężko pracuje, cierpi, doświadcza straty. Czy umiem właśnie wtedy mu towarzyszyć, lub chociaż chcieć takiego towarzyszenia komuś w jego najciemniejszej godzinie?...Panie daj mi dziś umiejętność patrzenia dalej, niż czubek własnego nosa. Odwagę aby przy kimś trwać, aby pragnąć tego trwania w trudzie, zmaganiu, niedostatku. Proszę o wrażliwe serce, abym wiedziała kto potrzebuje uwagi, troski, pomocy. Abym rzeczywiście umiała interesować kimś zupełnie bezinteresownie, i być z nim kiedy ręce tego drugiego są puste i nie może nic mi dać. Amen.Justyna ...
View on Facebook

4 weeks ago

Efraim Rodziny
Komentarz do Ewangelii na poniedziałek 24.05.2021Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki KościołaJ 19, 25-34Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Dokonało się!»I skłoniwszy głowę, oddał ducha.Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat - ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem - Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała.Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.Dziś zapraszamy do pomodlenia się pieśnią zespołu Mocni w Duchu. youtu.be/Ih8rSVlWd0I - wykonanie zespołu Dobre Grono z naszej parafii na Mickiewicza. 🎶Maryjo, Matko mojego wezwania chcę i pragnę idąc za Twym słowem czynić wszystko co powie mi Jezus, miłować Jego wolę, a wszystko inne ze względu na niego samego.Bo tak jest z tymi, którzy z Ducha narodzili się, nikt nie wie dokąd pójdą za wolą Twą. ...
View on Facebook

1 month ago

Efraim Rodziny
Już za chwile uwielbiamy 🔥🔥🔥Zapraszamy, startujemy o 9:00!www.youtube.com/watch?v=hssk80HFbmM ...
View on Facebook

1 month ago

Efraim Rodziny
Do zobaczenia już jutro na uwielbieniu z okazji Zesłanie Ducha Świętego 2021! Zaczynamy o 9:00 w Małym Kościele! 🔥 ...
View on Facebook

1 month ago

Efraim Rodziny
Komentarz do Ewangelii na piątek 21.05.2021J 21, 15-19Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?»Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».Rzekł do niego: «Paś baranki moje».I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?»Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».Rzekł do niego: «Paś owce moje».Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?»Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham».Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje.Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz».To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: «Pójdź za Mną!»«Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?»W dzisiejszej Ewangelii Jezus zadaje mi bardzo ważne pytanie, o moją miłość do Niego. Jezus zna moje serce, wie o moich upadkach, słabościach, ale nie zraża się tym, daje mi kolejną szansę. Wie też, że ta moja miłość nie jest idealna, że tak często wybieram, to co dla mnie wygodniejsze, łatwiejsze…W mojej codzienności doświadczam Jego miłości, troski o mnie i chciałabym dziś szczerze odpowiedzieć na to pytanie Jezusa (z pokorą, ze świadomością moich słabości, niewierności). Tak Panie, kocham Cię. Chcę iść za Tobą wszędzie tam, gdzie mnie posyłasz. Chcę uczyć się od Ciebie jak kochać drugiego człowieka... Proszę Cię o siły i radość, abym tę miłość umiała też okazać moim najbliższym, przyjaciołom, osobom we wspólnocie.Magda ...
View on Facebook