„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” J 3,16

Serdecznie zapraszamy na spotkanie wspólnoty Efraim Rodziny już w tę sobotę 10.11 o 10.30. Spotykamy się w małym kościele (Mickiewicza 24).

Temat konferencji – Miłość Boża – konferencję wygłosi Marlena Skowrońska.

Do zobaczenia.

Efraim Rodziny Opublikowane przez: