DIAKONIE

Diakonia muzyczna

Tworzymy grupę osób modlących się śpiewem, grających i służących wspólnocie różnymi  talentami. Jesteśmy obecni na  Mszach Świętych, spotkaniach modlitewnych, wyjazdach i okolicznych ważnych dla nas wydarzeniach; angażujemy w śpiew także nasze dzieci. Łączy nas doświadczenie bliskości z Jezusem  i radość serca w trakcie śpiewu na Jego Chwałę, chcemy Go uwielbiać razem z całą wspólnotą. Spotykamy się raz w miesiącu na probie. Jeśli chciałbyś/chciałabyś do nas dołączyć, zapraszamy do kontaktu
Nasze maile:

Diakonia wstawienniczo-rozeznajaca

Jesteśmy grupą osób, które poczuły zaproszenie do posługi we wspólnocie charyzmatem modlitwy wstawienniczej oraz charyzmatem proroctwa. Na spotkaniach formacyjnych diakonii, które odbywają się raz w miesiącu, poznajemy dziedzictwo, które otrzymaliśmy jako dzieci Boga, Jego obietnice dla nas oraz uczymy się jak służyć otrzymanymi charyzmatami, aby przynosić lepsze owoce. W ramach posługi modlimy się w otrzymanych intencjach, prowadzimy modlitwę nad osobami w czasie spotkań wspólnoty oraz poza nimi. Pytamy Pana o Słowo w sprawach, związanych z życiem wspólnoty oraz indywidualnych potrzebach.
kontakt: