DIAKONIE

Diakonia wstawienniczo-rozeznajaca

Jesteśmy grupą osób, które poczuły zaproszenie do posługi we wspólnocie charyzmatem modlitwy wstawienniczej oraz charyzmatem proroctwa. Na spotkaniach formacyjnych diakonii, które odbywają się raz w miesiącu, poznajemy dziedzictwo, które otrzymaliśmy jako dzieci Boga, Jego obietnice dla nas oraz uczymy się jak służyć otrzymanymi charyzmatami, aby przynosić lepsze owoce. W ramach posługi modlimy się w otrzymanych intencjach, prowadzimy modlitwę nad osobami w czasie spotkań wspólnoty oraz poza nimi. Pytamy Pana o Słowo w sprawach, związanych z życiem wspólnoty oraz indywidualnych potrzebach.
kontakt: